an official journal of: published by:
an official journal of: published by:
Editor in Chief: RAFFAELLO COSSU

INFO FROM THE GLOBAL WORLD

From circular to linear systems: how the refillable glass bottle became single-use packaging

  • Nils Johansson

Released under CC BY-NC-ND

Copyright: © 2022 CISA Publisher


References

Bring, S. (1935) Svenska bryggareföreningen 1885-1935: minnesskrift. Stockholm : Svenska Bryggareföreningen

Broberg, R. (1992) Coca-Cola bojkottar ny returflaska. Dagens Nyheter 1992-02-18

Bryggeritidskrift (1949) 12:1949. Stockholm : Tullberg, Esselte

Bryggeritidskrift (1968) 5:1968. Stockholm : Tullberg, Esselte

Bryggeritidningen (1988) 3:1988. Norrköping : AB Trycksaker

Edman, N. (2013) Priset dubblades när läskbacken togs bort. Swedish public service television, 2013-08-23

Friedel, R. (2014). American bottles: the road to no return. Environmental History, 19(3), 505-527

Gustafsson, L.E. (2013) Läskbacken tackar för sig. Göteborgs Posten 2013-10-25

Göteborgs Kungliga Segelsällskap (1961) Marstrandsregettan. Program

Henriksson, P. (2019) Vår klassiska returflaska: de första 90 åren. Linköping: Liu-tryck

Johansson, N. (2021). Does the EU’s Action Plan for a Circular Economy Challenge the Linear Economy?. Environmental Science & Technology, 55(22), 15001-15003

Ministry of Agriculture (1974) Effekter av förpackningsavgiften. SOU 1974:44. Stockholm : Beckman

Ministry of Social Affairs (1969) Ett renare samhälle. SOU 1969:18. Lund: Berling

Svensson, G. (1997) Vin & Sprit slutar använda returglas. Dagens Nyheter 1997-06-05

Swedish Government (1981) Prop. 1981/82:131 om återvinning av dryckesförpackningar av aluminium

Swedish Government (1990) Prop 1990/91:71 om lag om vissa dryckesförpackningar

Swedish Government (1992) Proposition 1992/93:180 om riktlinjer för en kretsloppsanpassad samhällsutveckling

Vänermuseet (2015) Flaska av plast. Online: http://83.223.9.232/carlotta-vm/web/object/356667 [access: 2022-05-02]